Aktualności

Co nowego w naszym centrum

wtorek, 7 czerwca, 2016

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI CHORÓB PŁUC

zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne∗

  • Osoby palące 20 papierosów dziennie  co najmniej przez 3 lata w celu pierwszej oceny wpływu palenia tytoniu na funkcję płuc
  •  Osoby palące 20 papierosów dziennie co najmniej przez 20 lat dziennie w celu wczesnego wykrycia choroby odtytoniowej 
  • Osoby niepalące w wieku 19 - 24 lat w celu wykonania pierwszego badania spirometrycznego

 ∗badania w 2016 roku będą wykonywane bezpłatnie w ramach

AUTORSKIEGO PROGRAMU WCZESNEJ

PROFILAKTYKI I WYKRYWANIA CHORÓB ODTYTONIOWYCH

POChP I RAKA PŁUCA

WYKONANIE BADANIA NIE WYMAGA SKIEROWANIA OD LEKARZA

WYMAGANA JEST REJESTRACJA ORAZ UZGODNIENIE TERMINU BADANIA

Telefon: 12 655 15 17

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

Autorski program wczesnej profilaktyki i wykrywania chorób odtytoniowych POChP i raka płuca.

 

Program składa się z 5 etapów:

Etapy I i II dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym i obejmują: opracowanie i wdrożenie prozdrowotnych programów edukacyjnych, kształcenie umiejętności oddychania [odruchów oddychania] oraz oczyszczania dróg oddechowych oraz wprowadzenie do programów wychowania fizycznego - nauki i treningu odpowiedniego dla rozwoju układu oddechowego. Na zakończenie II etapu  zostanie wykonane [w wieku 19 - 24 lat] pierwsze badanie spirometryczne, którego wynik zostanie zapisany w systemie informatycznym CPCP centrum profilaktyki chorób płuc ora udostępniony za pośrednictwem tworzonego systemu informatycznego [Platformy P1]

 

Etap III  – dotyczy osób palących tytoń. Polega na wykonywaniu badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych co  3 - 5 lat  w celu oceny wpływu palenia na czynność układu oddechowego. Wyniki badań zostaną umieszczone w systemie informatycznym CPCP w celu automatycznej analizy trendu i porównania z wartościami należnymi i/lub badaniami wykonanymi wcześniej. Wyniki za zgoda osoby badanej zostaną przesłane do lekarza rodzinnego oraz osób wykwalifikowanych w zakresie poradnictwa antynikotynowego.

 

Etap IV i V dotyczy osób palących tytoń -  u których  wynik badania spirometrycznego wskazuje na obturację FEV1/FVC poniżej 0,7 [GOLD] lub poniżej DGN [ERS/ATS] lub zostanie stwierdzony spadek wartości FVC, FEV1 lub AEX  poniżej 90% wartości należnych. Osoby te w zależności od wieku oraz ilości wypalonych papierosów otrzymają skierowanych do poradni pulmonologicznej w celu konsultacji oraz wykonania niskoemisyjnego badania tomograficznego klatki piersiowej - w celu wczesnego rozpoznania raka płuca i/lub badania spirometrycznego przed i po podaniu leku rozkurczowego – w celu ustalenia rozpoznania POChP.

 

Dr n. med. Zygmunt Podolec

CBR MEDINET

 

 

 

 

Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ