11

Zakład Aerozologii i Bioinżynierii Aerozoli

Zadania badawcze i wdrożeniowe

 •  ocena skuteczności indywidualnego dostosowania metody leczenia inhalacyjnego
 • ocena wpływu metody podawania oraz warunków otoczenia i wytwarzania na jakość aerozoli medycznych
 • opracowanie i ocena innowacyjnych urządzeń do sterowanego
 • oddychaniem podawania aerozoli
 • opracowanie i ocena urządzeń do indywidualnego dostosowania metody leczenia aerozolami proszkowymi
 • opracowanie i ocena nowych metod diagnostycznych i leczniczych z zastosowaniem aerozoli lub gazów medycznych u osób
 • badanych i leczonych z powodu astmy oskrzelowej, POChP, raka płuc, mukowiscydozy i nadciśnienia płucnego

Usługi dla lekarzy i ośrodków medycznych

 • opracowanie i ocena zestawów do inhalacji oraz wyposażenia stanowisk do inhalacji diagnostycznych i leczniczych dla inhalatorów i gabinetów zabiegowych poradni, oddziałów i sanatoriów
 • szkolenia dla lekarzy i osób wykonujących inhalacje diagnostyczne i lecznicze

Usługi dla osób przewlekle leczonych aerozolami 

 •  opracowanie i ocena indywidualnych zestawów do inhalacji
 • szkolenia  z oceną skuteczności wykonania inhalacji
Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ