203

Publikacje

PUBLIKACJE

1. Morphine inhalation by cancer patients: a comparison of different nebulization techniques using pharmacokinetic, spirometric, and gasometric parameters. Krajnik M, Podolec Z, Siekierka M, Sykutera M, Pufal E, Sobanski P, Makarewicz R, Neef C, Punt N, Zylicz Z. J Pain Symptom Manage. 2009 Nov;38 (5): 747-57.

2.Air humidity may influence the aerosol distribution of normal saline administered by closed or vented nebulizers operated continuously or dosimetrically. Krajnik M, Podolec Z, Zylicz Z, Jassem E. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2009 Mar;22(1):29-34.PMID: 19392587.

3.  [Vasodilatator testing with nitric oxide (bronchial control treatment system–BCTS) in patients with pulmonary hypertension] Podolec P, Kaźnica-Wiatr M, Podolec Z, Krochin M, Wilkołek P, Przybyłowski P, Wierzbicki K, Sadowski J, Zmudka K, Tracz W. Przegl Lek. 2004;61(6):737-42.

4. Pulse nebulization in pneumatic devices. Gradoń L, Sosnowski TR, Podolec Z. Int J Occup Saf Ergon. 1999;5(1):31- 42.PMID: 10602637

5. Zastosowanie freeflowmetrii w ocenie parametrów oddechowych młodych pływaków. Podolec Z, Kozłowska D, Panek D. Aktualne Problemy Biomechaniki.2013/7;143-146.

 

PREZENTACJE

XIV Kongres Medycyny Rodzinnej „Medycyna Rodzinna- trudna droga na szczyt”- Zakopane 29.V- 1.06 2014 

1. Autorski program wczesnej profilaktyki i wykrywania chorób odtytoniowych.

2. Rola mózgu w chorobach alergicznych- wpływ dawki i miejsca depozytu aerozolu beklometazonu na funkcję kory wyspy osoby przewlekle leczonej sterydami z powodu astmy oskrzelowej.

 

IX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystawa Farmakologicznego – ISPOR Poland Chapter – Warszawa 1-2.12.2011

1. Wstępna ocena występowania wybranych chorób współistniejących u osób leczonych z powodu atopowych chorób alergicznych. 

 

XVII Sympozjum Naukow-Szkoleniowe „Postępny w alergologii i pneumologii” – Kraków 6-9.11.2011

1. Freeflowmetria – propozycja nowej metody oceny czynności układu oddechowego. 

2. Optymalizacja leczenia inhalacyjnego, ocena wpływu komory PNEUMOLOGIC® i OPTIMISER® na układ cząsteczek aerozolu generowanego z inhalatorów pMDI-EB. 

 

ERS Congress In Amsterdam 2011
1. Optimization of inhalation treatment – evaluation of influence of PNEUMOlogic® and Optimiser® spacers on aerosol particle distribution from pMDI-EB. 

2. Freeflowmetry – the proposal of the new method of evaluation of the respiratory function phenotype. 

 

ECFS Congress in Valencia 2010
1. Optimization of inhalation treatment – assessment of the influence of type of nebulizer and value of compressed air pressure on aerosol particle size of rhDNase. 
2. Assessment of the influence of air flow through the eFlow® on the quality of the aerosol of rhDNase, budesonid, salbutamol and NaCl 0,9%. 
3. Assessment of the influence of air flow on the volume of NaCl 0,9% remaining in eFlow® aerosol chamber after completion of inhalation. 

 

ERS Congress in Barcelona 2010
1. Optimization of inhalation treatment – evaluation of influence of spacer integrated with the spirometer on aerosol particle distribution from pMDI-EB.
2. Optimization of inhalation treatment – assessment of the influence of diluent and air humidity on particle distribution of Colistin administered by BCTS® method [Bronchial Control Treatment System]. 
3. Freeflowmetry – the proposal of the new method of evaluation of the respiratory function phenotype. 

 

Zjazd PTChP w Mikołajkach
1. Optymalizacja leczenia inhalacyjnego – wpływ metody inhalacji na rozkład cząsteczek salbutamolu podawanego metodą BCTS® [Bronchial Control Treatment System] z zastosowaniem połączonej ze spirometrem komory inhalacyjnej PNEUMOlogic®
2. Optymalizacja leczenia inhalacyjnego – ocena wpływu warunków otoczenia i dostosowania metody BCTS® [Bronchial Control Treatment System] na jakość aerozolu salbutamolu. 
3. Optymalizacja leczenia inhalacyjnego – wpływ rozcieńczalnika i warunków otoczenia na jakość aerozolu Colistyny podawanej metodą BCTS® [Bronchial Control Treatment System]. 
4. Badanie freeflowmetryczne – propozycja nowego standardu oceny czynności układu oddechowego. 
5. Optymalizacja leczenia inhalacyjnego – wpływ przepływu powietrza przez komorę ustnika elektronicznego nebulizatora eFlow rapid® na rozkład cząsteczek i masę wyinhalowanego aerozolu salbutamolu, budezonidu, rhDNAzy oraz soli fizjologicznej. 

 

IV Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuc – Warszawa 19-20.11.2010
1. Znaczenie badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych oraz testów inhalacyjnych dla wczesnej przedklinicznej wykrywalności i leczenia chorób odtytoniowych. 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – ISPOR Poland Chapter – Warszawa 2-3.12.2010
1. Znaczenie badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych oraz inhalacyjnych testów diagnostycznych dla wczesnej przedklinicznej wykrywalności chorób odtytoniowych oraz optymalizacji leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego. 

Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ