11

Zakład Fizjologii i Mechaniki Oddychania

Zadania badawcze i wdrożeniowe

 • opracowanie i ocena metody zsynchronizowanego leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego
 • opracowanie i ocena kliniczna nowych metod i urządzeń do badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych
 • ocena zastosowania badania freeflowmetrycznego oraz QCT – ilościowej tomografii komputerowej dla rozpoznania fenotypu i optymalizacji farmakologicznego i niefarmakologiczne leczenia chorób układu oddechowego
 • opracowanie i ocena innowacyjnych metod wykonywania badań spirometrycznych u dzieci przedszkolnych
 • opracowanie i ocena autorskiego programu wczesnej profilaktyki chorób odtytoniowych  [PWPChO]
 • opracowanie metod oceny czynności układu oddechowego u osób trenujących pływanie i inne dyscypliny sportowe
 • opracowanie metody rehabilitacji układu oddechowego po zakończeniu wyczynowego uprawiania pływania

 Usługi dla lekarzy i ośrodków medycznych

 • szkolenia dla lekarzy i osób wykonujących badania spirometryczne i freeflowmetryczne
 • szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu fizjoterapii chorób układu oddechowego

Usługi dla osób leczonych z powodu astmy oskrzelowej i POChP

 •  opracowanie indywidualnego planu leczenia fizjoterapeutycznego
 • szkolenia  z oceną skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego  

Usługi dla osób palących tytoń

 • Udział w autorskim programie wczesnej profilaktyki chorób odtytoniowych [PWPChO]
Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ