203

Portfolio

Spirometr PNEUMO

PNEUMO®

Pierwszy w świecie PC – spirometr diagnostyczny wyposażony w akcesoria jednorazowego użytku

 

Pneumotachograf dPP

Pneumotachograf dPP®

Opatentowana w Polsce, nie wymagająca codziennej kontroli kalibracji, głowica pomiarowa do badań spirometrycznych

 

 

Zestaw oporników

Zestaw Oporników

do optymalizacji leczenia inhalacyjnego aerozolami proszkowymi [DPI]

Badanie freeflowmetryczne

Badanie freeflowmetryczne®

pneumotachograf dPP® z maską do oceny czynności układu oddechowego innowacyjną opracowaną w Polsce metodą freeflowmetryczną.

Umożliwia:
– różnicowanie skurczu i zapadalności oskrzeli
– wybór metody leczenia obturacji
– trening z udziałem pacjenta
– ocenę drożności nosa

 

pneumodozymetry

 

PNEUMONEB®,  NEBSTEER®

Pneumodozymetr – unikalne urządzenie medyczne do inhalacji dozymetr zintegrowany z PC-spirometrem.

Umożliwia:

– podanie aerozolu o określonej wielkości cząstek
– uzyskanie maksymalnej depozycji aerozolu w docelowym
– miejscu działania leku, niezależnie od wieku pacjenta, stopnia obturacji i/lub deformacji oskrzeli

 

Głowica BCTS

Głowica BCTS®

Opatentowane w Polsce urządzenie do sterowanego oddychaniem podawania aerozoli z wodnych roztworów leków

PNEUMONEB®NOX

PC – Spirometr diagnostyczny z pneumodozymetrem do podawania tlenku azotu

Indywidualne dostosowanie metody leczenia aerozolami

Procedura kontraktowana w latach 2003 – 2005 przez NFZ w ramach porady specjalistycznej w poradniach alergologicznych i pulmonologicznych oraz ośrodkach leczenia mukowiscydozy

Aktualnie realizowane projekty

Komora Pneumologic

PNEUMOlogic®

Pierwsza w świecie zintegrowana ze spirometrem komora inhalacyjna do sterowanego oddychaniem podawania leków salbutamolu i beklometazonu z opakowania p-MDI-EB

 

 

FREEFLOWMETER®

Urządzenie medyczne do oceny czynności układu oddechowego innowacyjną, opracowaną w Polsce metodą freeflowmetryczną w celu szczegółowego określenia fenotypu upośledzenia czynności układu oddechowego dla optymalizacji i indywidualnego dostosowania metody leczenia inhalacyjnego

PNEUMOmagic®

Spirometr diagnostyczny wyposażony w 2 czujniki różnicowe z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie badania freeflowmetrycznego oraz podawania aerozolu przy pomocy komory inhalacyjnej PNEUMOlogic®

NEBSTEER®

Pneumodozymetr wyposażony w 2 czujniki ciśnienia do monitorowania ciśnienia sprężonego powietrza a/ zasilającego pneumodozymetr b/ zasilającego nebulizator

PNEUMONEB®

Spirometr diagnostyczny z pneumodozymetrem z zakresem modernizacji j.w.

Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ