203

O nas

CBR MEDINET® jest prywatnym, niezależnym ośrodkiem badawczym założonym przez dr Zygmunta Podolca w 1998 roku. CBR MEDINET® uczestniczy w  realizacji projektów badawczych z zakresu aerozologii, fizjologii oddychania, rehabilitacji oddechowej oraz psychoneurofarmakologii i immunologii. Celem naszych badań jest poznanie i zrozumienie przyczyn wzrostu występowania chorób alergicznych i przewlekłych chorób układu oddechowego oraz przyczyn nieprzestrzegania zaleceń lekarskich i współwystępowania chorób.

Wyniki naszych badań zostały opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz były prezentowane podczas krajowych i międzynarodowych kongresów.

Aktualnie,wspólnie z MCD VOXEL SA, prowadzimy badania w celu poznania i zrozumienia roli mózgu w chorobach somatycznych oraz badamy wpływ leków do inhalacji na wybrane funkcje mózgu u chorych na astmę.

 

Produkowane na licencji CBR MEDINET® pneumotachografy, akcesoria do inhalacji, spirometry i pneumodozymetry oraz opracowane przez CBR MEDINET® procedury badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych, inhalacji leczniczych i testów diagnostycznych umożliwiają:

  •  profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób odtytoniowych,  POChP i raka płuc
  •  ścisłe badanie oraz ocenę fenotypu i stopnia drożności dróg oddechowych
  •  naukę i ocenę oddychania oraz przerywania nasilenia duszności
  •  leczenie spersonalizowane w oparciu o ścisłe badanie oraz  indywidualne dostosowanie leczenia inhalacyjnego   z  oceną stopnia synchronizacji z leczeniem  niefarmakologicznym i harmonizacji z funkcją mózgu i innych układów

 

CBR MEDINET® współpracuje z:

lekarzami, fizjoterapeutami i ośrodkami medycznymi specjalizującymi się w  leczeniu chorób układu oddechowego

  • Ž projektujemy wyposażenie stanowisk  do badań diagnostycznych i  inhalacji
  • Ž prowadzimy szkolenia dla osób wykonujących badania spirometryczne, freeflowmetryczne oraz inhalacje diagnostyczne i lecznicze
  •  Žna zlecenie lekarzy  wykonujemy konsultacje i badania w celu indywidualnego dostosowania metody leczenia  inhalacyjnego

producentami urządzeń medycznych i leków do inhalacji

  • Žprojektujemy innowacyjne urządzenia i akcesoria do oceny czynności układu oddechoweg oraz sterowanego oddychaniem podawania aerozoli proszkowych [DPI] oraz aerozoli podawanych z opakowania pod ciśnieniem [pMDI] i wytwarzanych z wodnych  roztworów leków do inhalacji

 

Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ