- Medinet - http://ftp.domenymedine.nazwa.pl/wordpress -

Nowości

Zestaw oporników

do optymalizacji leczenia inhalacyjnego aerozolami proszkowymi [DPI]

Zestaw oporników

PNEUMOlogic®

pierwsza w świecie zintegrowana ze spirometrem komora inhalacyjna do sterowanego oddychaniem podawania leków

 Komora inhalacyjna

Badanie freeflowmetryczne

innowacyjna, prosta metoda rozpoznania fenotypu obturacji oskrzeli

Badanie freeflowmetryczne

Głowica BCTS®

do sterowanego oddychaniem podawania aerozoli z wodnych roztworów i zawiesin leków do inhalacji

Głowica BCTS